Online vezetői döntéstámogató rendszerek

A tudatos vállalatirányítást elősegítő operációkutatási K+F tevékenységek keretén belül komponens-alapú matematikai hasonlóság-elemzésre (COCO) épülő rendszerek fejlesztését is vállaljuk.

Köztudott tény, hogy az állami szervek – akár fegyveres testületek, akár önkormányzatok – állami feladatot látnak el, természetesen korlátozott költségvetési erőforrásokra támaszkodva. Ennek keretében kell megoldani feladatait minél magasabb szinten, minél kevesebb rendkívüli esemény mellett. Az állami intézmények középpontjában az ember áll: egyrészt a személyzet, másrészt az állampolgárok szempontjából. Az ember-ember interakciók jelentik e szervezetek hatékonyságának a zálogát. Az ember-ember interakciók száma úgy térben és időben, mint költségoldalról korlátozott, ennek kapcsán merül fel tehát a kérdés: Létezik-e olyan újszerű tudományos és technikai megközelítés, amely jól használható a hatékonyság növelésének és a költségek minimalizálásának érdekében?

A válasz: Igen. A már ma is meglévő, esetlegesen továbbfejleszthető adatvagyon adekvát matematikai módszerekkel (vö. hasonlóságelemzés, esetalapú következtetés), s a munkafolyamatokhoz illeszkedő (online) IT-megoldásokkal kiegészítheti a jelenlegi ember-ember interakciók kezelését. Így a hasonlóságelemzés a meglévő adatbázisok adatvagyonára épülve igen jól alkalmazható az alábbi területeken:

  • egyes népességi (lakossági) csoportok szociális helyzetének és a támogatási eszközök hatékonyságának monitorozására;
  • az előzőekkel összefüggésben szociális problématérképek megrajzolására;
  • egyes támogatásokkal való visszaélések beazonosítására;
  • a törvényben előírt önkormányzati feladatok eredményességének javítására;
  • az egyes elérni kívánt céloknak legmegfelelőbb hatósági intézkedési eszközök kiválasztására;
  • közbeszerzési pályázatokon indulók ajánlatainak összehasonlítására, a legjobb ajánlatok kiválasztására, valamint költség-optima­lizá­lás­ra.

 

A módszer előnye, hogy ha az általunk vizsgált változók többsége nem, vagy csak igen nehezen számszerűsíthető, a módszer segítségével az objektumokat egymáshoz lehet viszonyítani, így nincs szükség azok abszolút értékére. Ily módon elkészült a rangsorral ellátott mátrix is.

A COCO módszer célja: az OAM (Objektum-Attribútum Mátrix) elemzésének automatizálása annak érdekében, hogy az elemzésre szánt idő minimális, a kijövő eredmény „hibátlan”, s ebből következően a maximálisan elvárható objektivitást biztosító legyen.

Természetesen a szubjektivitás teljes kizárása nem lehetséges, esetünkben az OAM összeállítása nem (de értékelése már igen) nélkülözi a szubjektív elemeket. A mátrix összeállításakor definiálásra kerülnek az objektumok és az attribútumok. A COCO módszer akkor alkalmazható, ha már rögzítettünk egy objektum-attribútum mátrixot, és ebből a rangsor-mátrixot fel tudjuk állítani.

A COCO módszer előnyei: Objektivitás növelése, költséghatékonyság, minimális az infrastruktúra szükséglete, egyszerűség, széleskörű felhasználhatóság.

 

Bővebben itt olvashat róla.

joomla template
xxx porn movies mdaad free xxx movies vids youporn video Hard sex Video