Jogi nyilatkozat

Jogi közlemény

A TANDERA weblapjának használatának feltételei

 

Üdvözöljük a TANDERA weblapján. Kérjük, gondosan olvassa el ezeket a feltételeket, mielőtt a weblapot (a továbbiakban: „weblap”) használná. E weblapot csak tájékozódási célokra lehet felhasználni. Ha Ön hozzájárulását adja és használja e weblapot, vagy anyagokat tölt le a weblapról, ezzel vállalja a jelen értesítésben foglalt feltételek betartását („használati feltételek”). Ha Ön nem vállalja a jelen feltételek követését, ne adja meg hozzájárulását, illetve ne használja a weblapot és ne töltsön le róla anyagokat.

Cookie-k

A TANDERA a „cookie” technológiát használja, hogy fokozza és elősegítse az Ön látogatását a TANDERA weblapján. Ezeket a „cookie” fájlokat megküldjük az Ön számítógépére, Önt egyedi felhasználóként azonosítjuk, továbbá eltároljuk az Ön személyes preferenciáit és műszaki információit.

Az alábbiakat használjuk:

 • a) tartós „cookie”-k (azaz a cookie-k az Ön számítógépén maradnak, amíg Ön nem törli azokat), és
 • b) ideiglenes „cookie”-k (azaz a cookie-k addig tartanak, ameddig Ön le nem zárja a böngészőjét).

A „cookie”-k önmagukban nem tartalmaznak, illetve nem tárnak fel személyre vonatkozó információkat. Ha Ön a TANDERA weblapján keresztül személyre vonatkozó információkat nyújt be, az információkat hozzákapcsolhatjuk a cookie-kban tárolt adatokhoz. Ha Ön nem fogadja el, hogy a TANDERA cookie-kat használjon, megváltoztathatja a böngészőjének beállítását úgy, hogy a böngésző ne fogadja el a cookie-kat (azokat az utasításokat, hogyan változtassa meg böngészője cookie-beállításait, meg lehet találni az Ön web-böngészőjének súgó menüpontjában). Ha Ön megváltoztatja a beállításokat, nem lesz módja hozzáférni a TANDERA weblapjának bizonyos részeihez.

Licensz

A jelen Szerződésben foglalt szerződéses feltételektől függően a TANDERA nem kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott jogot nyújt Önnek, hogy hozzáférjen a weblapjához és a rajta szereplő anyagokhoz, felhasználja és megjelenítse azokat. Ön vállalja, hogy semmilyen módon sem szakítja félbe, illetve nem kísérli meg félbeszakítani a weblap működését.

A TANDERA csak az Ön személyes, nem kereskedelmi használata céljából engedélyezi Önnek a weblapon lévő információk („Anyagok”) megtekintését és letöltését. Ez az engedély nem jelenti az Anyagokhoz és azok másolataihoz fűződő jogcím átruházását, és az alábbi korlátozásoknak van alávetve:

 • 1) Ön köteles a letöltött Anyagok összes példányán megőrizni az Anyagokban foglalt minden szerzői jogi és egyéb tulajdonosi figyelmeztetést;
 • 2) Ön semmilyen módon sem módosíthatja az Anyagokat, illetve nem reprodukálhatja, nem mutathatja be nyilvánosan, nem adhatja elő, illetve nem terjesztheti és más módon sem használhatja vagy közölheti azokat semmiféle közösségi vagy kereskedelmi célra; és
 • 3) Ön nem továbbíthatja az Anyagokat más személy részére, kivéve, ha Ön értesíti őket a jelen használati feltételek alapján felmerülő kötelezettségekről, ők pedig vállalják ezek elfogadását.

Ön vállalja, hogy követi a weblapon megjelenített összes további korlátozást, amely időről időre frissíthető. E weblap – minden Anyagot beleértve – a szerzői jog hatálya alá tartozik, és világszerte védik a szerzői jogi jogszabályok és a nemzetközi egyezmények rendelkezései. Ön vállalja, hogy világszerte eleget tesz minden szerzői jogi törvénynek a jelen weblap használata során, és megakadályozza az Anyagok illetéktelen másolását.

A jelen figyelmeztetésben kifejezetten elrendeltek kivételével a TANDERA semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogot nem nyújt Önnek, semmiféle szabadalmi, formatervi, védjegyjogi, szerzői jogi vagy üzleti titokra vonatkozó jogszabály alapján.

Felhasználói fiókok

Előfordulhat, hogy Öntől megkívánjuk felhasználói fiók megnyitását ahhoz, hogy hozzáférhessen a weblap bizonyos korlátozott részeihez. Ebben az esetben Önnek végig kell járnia a regisztrációs folyamatot, és meg kell adnia részünkre az erre vonatkozó regisztrációs űrlapban szereplő teljes körű és pontos információkat. Azt is igényeljük Öntől, hogy válasszon jelszót. Ön teljes mértékben felelős jelszava és számlája bizalmas kezeléséért. Ezen kívül Ön teljes körűen felelős az említett fiókban történő bármilyen és minden tevékenységért. Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a TANDERÁ-t a fiókja bármilyen illetéktelen használatáról vagy a biztonság bármilyen más csorbításáról. A TANDERA nem felelős azért a kárért, amely Önnél felmerülhet annak eredményeként, hogy másvalaki felhasználja az Ön jelszavát vagy fiókját.

Felhasználói garanciák

Ön kijelenti és garantálja, hogy a weblapot a jelen Szerződés szerint használja, beleértve a jelen Szerződés szerinti jogszabályokat és rendelkezéseket is, továbbá eleget tesz a weblapra vonatkozó minden meglévő és jövőbeli irányelvnek és szabálynak. Ön vállalja, hogy nem használja fel a weblapot az alábbiakra:

 • (a) levélszemét vagy kéretlen közlemények továbbítása;
 • (b) önmagának TANDERA-ként vagy más valakiként történő kiadása;
 • (c) élőfejek hamisítása vagy az azonosító adatok más manipulálása a weblapon keresztül továbbított bármilyen tartalom eredetének leplezése céljából;
 • (d) megtévesztés arra vonatkozólag, hogy Ön valamilyen személlyel vagy szervezettel áll kapcsolatban;
 • (e) bármely olyan módon történő eljárás, amely negatívan érinti más felhasználók azon lehetőségét, hogy a Weblapot használják;
 • (f) olyan tevékenységek végzése, amelyek sértenének bármilyen alkalmazandó jogszabályt;
 • (g) bármilyen anyag feltöltése vagy közvetítése, amely bármilyen módon sérti vagy bitorolja mások jogait, vagy amely jogellenes, visszaélésszerű, rágalmazó, közönséges vagy egyébként kifogásolható, vagy amely bármilyen hirdetést vagy ügyféltoborzást tartalmaz termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban;
 • (h) személyes adatok gyűjtése vagy tárolása más felhasználókról, kivéve, ha e felhasználók kifejezetten engedélyezik ezt, vagy
 • (i) a (h) pontban leírt engedély visszavonása tudomásulvételének megtagadása. Ha Ön nem tesz eleget a fentieknek, nem használhatja a weblapot, a TANDERÁ-t pedig jogilag nem fogja kötelezni a jelen Szerződés, és fenntartja valamennyi törvényes jogát e nemteljesítéssel kapcsolatban.

Ha megszegi a felhasználói feltételeket, köteles az Ön cselekedeteinek következtében a TANDERÁ-nak és kapcsolt vállalkozásainak okozott kárt megtéríteni.

Változtatások

A TANDERA fenntartja azt a jogot, hogy – saját kizárólagos belátása szerint – bármikor, egészben vagy részben megváltoztassa, módosítsa, kiegészítse vagy eltávolítsa a jelen Szerződés bármely részét. A jelen Szerződésen végzett változtatások akkor válnak hatályossá, amikor e változtatásról szóló értesítést feltöltjük a weblapra. Ha Ön tovább használja a weblapot, miután a jelen Szerződés változtatásait feltöltöttük, úgy tekintendő, hogy elfogadta ezeket a változtatásokat.

A TANDERA bármikor, értesítés nélkül megszüntetheti, megváltoztathatja, kijavíthatja a weblap bármely részében keletkezett hibákat vagy kihagyásokat, elvégezhet bármilyen más esetleges változtatást a weblapon, illetve a Weblapban körülírt anyagokon, valamint a termékeken, programokon, szolgáltatásokon vagy árakon, bármilyen okból felfüggesztheti vagy beszüntetheti a weblapot, beleértve a weblap bármely jellegzetességének rendelkezésre állását is. A TANDERA értesítés illetve felelősség nélkül megszabhatja bizonyos jellemzők és szolgáltatások limitjeit is, vagy értesítés illetve felelősség nélkül korlátozhatja az Ön hozzáférését a weblap egyes részeihez vagy a weblap egészéhez. Az TANDERA bármikor megszüntetheti a fentiekben megadott engedélyt, jogokat és licencet, Ön pedig e megszüntetés időpontjában köteles haladéktalanul megsemmisíteni minden Anyagot.

A szellemi tulajdonjogok elismerése

Ön tudomásul veszi, hogy a weblaphoz fűződő minden szellemi tulajdonjog (ideértve egyebek között a szerzői jogot, szabadalmakat, know-how-t, bizalmas információkat, adatbázisjogokat, valamint a védjegyekhez és formatervekhez fűződő jogokat, függetlenül attól, hogy azokat lajstromozták-e vagy sem) a TANDERÁ-t vagy annak licencátadóit illeti meg. A TANDERÁ-t megillető ezen szellemi tulajdonjogok használatából eredő minden goodwill és szellemi tulajdonjog a TANDERA javát szolgálja.

Biztonság

Ön nem teheti meg az alábbiakat:

 • (a) nem használhat olyan készüléket vagy szoftvert, amely alkalmas a weblap működésének megzavarására; vagy
 • (b) nem hozhat olyan intézkedést, amely aránytalanul vagy ésszerűtlenül megterheli a weblap infrastruktúráját (pl. tömeges e-mailek küldése, „spamming”, azaz levélszemetek továbbítása), vagy
 • (c) megzavarja vagy manipulálja a weblap szoftverjét vagy annak működőképességét. Ez magában foglalja olyan anyagnak a weblapra való feltöltését, amely vírusokkal, trójai falovakkal, időzített bombákkal vagy más olyan elemekkel van fertőzve, amelyek károsíthatják vagy megzavarhatják a weblap programozási szerkezetét.

Harmadik fél weblapjai

A TANDERA nem vállalja, hogy figyelemmel kísérje vagy áttekintse harmadik fél weblapjának tartalmát, és a TANDERA nem is felelős ilyen harmadik fél bármely weblapjának pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Ezenkívül a TANDERA a jelen weblapon linkeket biztosíthat más szervezetek által üzemeltetett weblapokhoz. Ha Ön ezeket a weblapokat használja, elhagyja a jelen weblapot. Ha Ön bármilyen linkelt weblapot keres fel, ezt a saját kockázatára teszi meg, és az Ön feladata az, hogy minden óvintézkedést megtegyen a vírusok vagy más romboló elemek elleni védekezés céljából. A TANDERA nem nyújt semmiféle szavatosságot vagy nyilatkozatot a linkelt weblapokra vonatkozólag vagy az azokon szereplő információkat illetően, sem pedig az azokon ismertetett termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. A linkek hallgatólagosan sem foglalják magukban azt, hogy a TANDERA vagy a jelen Weblap a linkeken megjelenített vagy azokon keresztül hozzáférhető bármilyen védjegy, kereskedelmi név, logó vagy szerzői jog által védett szimbólum használatára törvényesen jogosult, vagy hogy a jelen weblap szponzorálja, jóváhagyja ezeket, ezekhez kapcsolódik vagy ezekhez társul, vagy hogy bármelyik linkelt weblap jogosult felhasználni a TANDERÁ-nek vagy bármely kapcsolt vállalkozásának illetve leányvállalatának a védjegyét, kereskedelmi nevét, logóját vagy szerzői jog által védett szimbólumát.

A weblaphoz vezető külső linkek

A weblaphoz vezető minden linket a TANDERÁ-nak írásban jóvá kell hagynia, azzal a kivétellel, hogy a TANDERA hozzájárul azokhoz a linkekhez, amelyekben:

 • (i) a link csupán szöveges link, amely csak a „TANDERA” nevet tartalmazza, és nem foglalja magában a TANDERA vagy licencátadói semmiféle oltalmazott védjegyét;
 • (ii) a link csak „rámutat” a www.tandera.hu weblapra, a mélyebben jelentkező oldalakra pedig nem;
 • (iii) a link – ha valamely felhasználó aktiválja – az illető oldalt teljes méretben, teljes körűen működőképes és navigálható böngészőablakon keresztül jeleníti meg, nem pedig a linkelt weblapon lévő „kereten” belül; és
 • (iv) a link külső megjelenése, pozíciója és egyéb vonásai nem teremthetik meg azt a hamis látszatot, hogy valamely szervezet vagy annak tevékenységei illetve termékei a TANDERÁ-hoz kapcsolódnak vagy általa szponzoráltak, és nem is károsíthatják illetve nem hígíthatják fel a TANDERA vagy kapcsolt vállalkozásai nevéhez és védjegyeihez társuló goodwillt. A TANDERA fenntartja azt a jogot, hogy bármikor, saját kizárólagos belátása szerint visszavonja a linkeléshez fűződő ezen hozzájárulását. A hallgatólagos garanciák [szavatosságok] kizárása – bár gondosan jártunk el annak biztosítása érdekében, hogy a jelen weblapon szereplő információk pontosak legyenek –, a TANDERA ezért nem vállal felelősséget. az anyagok tartalmazhatnak pontatlanságokat és elírásokat. A TANDERA nem szavatolja az anyagok pontosságát vagy hiánytalanságát, illetve a weblapon keresztül megjelenített vagy terjesztett tanácsok, vélemények, kijelentések vagy egyéb információk megbízhatóságát. Ön tudomásul veszi, hogy saját kizárólagos kockázatára támaszkodik bármely ilyen véleményre, tanácsra, nyilatkozatra, emlékeztetőre vagy információra. minden tartalmat „a meglévő állapotában” és „rendelkezésre álló állapotában” nyújtunk. A TANDERA kifejezetten elhárít magáról bármilyen fajta kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozattal vagy szavatosságvállalással kapcsolatos igényt, ideértve – egyebek között – a jelen weblap vagy a tartalom piacképességére, bizonyos célra való alkalmasságára, bitorlástól mentes jellegére vagy az üzemeltetésére vonatkozólag. A TANDERA nem szavatolja a jelen weblap biztonságosságát, továbbá nem tesz semmiféle nyilatkozatot erre vonatkozólag.

  Ön tudomásul veszi, hogy bármilyen megküldött adatot ellophatnak. A TANDERA nem szavatolja, hogy a weblap vagy a jelen weblapot elérhetővé tévő szerverek rendelkezésre állnak, illetve a TANDERA által küldött elektronikus közlemények mentesek a vírusoktól vagy bármilyen más káros elemtől. kizárunk minden ilyen nyilatkozatot, szavatosságvállalást és feltételt, olyan részek kivételével, amelyek kizárását a törvény tiltja.

  A felelősség korlátozása

  A TANDERA semmilyen esetben sem felelős a jelen weblap használatából vagy használhatatlanságából, vagy a jelen szerződés tartalmából vagy az abból eredő illetve azzal kapcsolatban felmerülő vagy azzal összefüggő közvetlen, közvetett, következményes, büntető jellegű, speciális vagy véletlen károkért (ideértve egyebek között az üzleti lehetőség elvesztése, vagy az elmaradt szerződés, bevétel, az adatok, információk elvesztése vagy az üzletmenet félbeszakadása miatti károkat), még ha a TANDERÁ-t értesítették is az ilyen károk lehetőségéről. A jelen okiratban foglalt feltételeken túlmenően TANDERA semmiképpen sem tartozik felelősséggel a jelen weblapon szereplő információk tévedéseiért, pontatlanságaiért, hiányosságaiért vagy más hibáiért illetve időszerűtlenségéért vagy hiteltelenségéért.

  Kárenyhítési kötelezettség

  A jelen weblapban foglalt felelősségkorlátozást nem csorbítva Ön köteles minden ésszerű lépést megtenni a TANDERÁ-val szemben Ön által támasztható, bármilyen (gondatlanságra, szerződésszegésre vagy más cselekményre visszavezethető) igénnyel vagy perrel kapcsolatban felmerülő kárának enyhítésére.

  Értesítések

  Az „írásbeliség”-re, „értesítések”-re, „közlések”-re és más hasonló jelentésű kifejezésekre történő minden hivatkozás magában foglalja az elektronikus kommunikációs eszközöket is (pl. az e-mailt), amennyiben a közleményre támaszkodó fél megőrzi annak elfogadható bizonyítékát, hogy a közleményt elküldték és átvették. Időbeli korlátozás és részleges érvénytelenség bármilyen pert, amely a weblap Ön általi felhasználásával kapcsolatban felmerülhet, az igény vagy perlési ok keletkezését követő egy (1) éven belül meg kell indítani. Ha az illetékes bíróság a Szerződés bármely rendelkezését vagy annak egy részét bármilyen okból érvényesíthetetlennek találja, e rendelkezést a megengedhető maximális mértékig érvényesíteni kell, hogy kifejezze a Szerződés célját, a jelen Szerződés fennmaradó része pedig teljes érvényben és hatályban marad.